Meiri afli en lægra fiskverð

Á árinu 2016 drógust tekjur í sjávarútvegi saman um 25 milljarða eða 9% og EBITDA lækkaði um 15 milljarða eða 22%. Afkoma botnfisksútgerða og vinnslu versnaði mest á milli ára. Á árunum 2016 og 2017 þróuðust ytri hagstærðir almennt með neikvæðum hætti fyrir sjávarútvegsfélög. Verðlag sjávarútvegsafurða lækkaði verulega í íslenskum krónum og launavísitalan hækkaði.

Þetta eru helstu niðurstöður áfangaskýrslu Delotte um rekstrarstöðu fyrirtækja í sjávarútvegi. Skýrslan var unnin að beiðni sjávarútvegsráðherra og formanns Atvinnuveganefndar. Þau ákváðu í sumarbyrjun að gerð skyldi úttekt á rekstrarstöðu fyrirtækja í sjávarútvegi. Þar skyldi m.a. horft sérstaklega til þess hvaða áhrif styrking krónunnar og sjómannaverkfallið hefðu haft og áhrifin á virðiskeðju sjávarútvegsins skoðuð sérstaklega.

Lykilniðurstöður

  • Tekjur í sjávarútvegi drógust saman um 25 ma.kr. eða 9% árið 2016. Tekjutapinu var þó að hluta mætt með lækkun kostnaðar og lækkaði EBITDA um 15 ma.kr. eða 22%.
  • Afkoma sjávarútvegs versnaði milli ára óháð úthlutuðum afla. Stærri félög virðast þó eiga auðveldara með að ná fram kostnaðarsparnaði á móti tekjusamdrætti.
  • Afkoma botnfiskútgerða og vinnslu versnaði mest milli ára en félög í botnfiskútgerð urðu af mestu tekjunum. Afkoma og tekjur lækkuðu í öllum flokkum milli ára. Aðeins lítill hluti heildarfjölda fyrirtækja með aflaheimildir undir 1.000 þíg.tonn eru hins vegar í úrtakinu.
  • Greining Deloitte sýnir að allar líkur eru á að afkoma versni enn nokkuð á núverandi rekstrarári. Takist að veiða þann afla sem ekki veiddist í verkfallsmánuðum gæti afkoma aukist lítið eitt milli ára.• Á því tímabili sem var til skoðunar þróuðust ytri hagstærðir almennt með neikvæðum hætti fyrir sjávarútvegsfélög. Verðlag sjávarafurða hefur lækkað verulega í íslenskum krónum og launavísitala hefur hækkað töluvert. Lækkun olíuverðs hafði nokkuð jákvæð áhrif á afkomu ársins 2016 en á árinu 2017 hefur olíuverð tekið að hækka að nýju.

Magn eykst en verð lækkar

  • Á fyrstu átta mánuðum þessa árs er veitt magn orðið tæplega 7% meira en 2016. Munar þar mestu um auknar veiðar á loðnu samanborið við síðasta ár.
  • Á nýliðnu fiskveiðiári jukust aflaheimildir um 22% samanborið við fiskveiðiárið 15/16. Afli til aflamarks stóð hins vegar því sem næst í stað milli ára. Eitthvað af því sem ekki veiddist flyst á það fiskveiðiár sem nú er hafið en ólíklegt má teljast að verkfallsáhrifum verði að fullu eytt innan rekstrarársins 2017.
  • Meðalverð á sjávarafurðum lækkaði talsvert milli ára í íslenskum krónum eða um 8,5% þrátt fyrir hækkun í erlendri mynt.
  • Tekjuspá byggir á þeirri forsendu að verð sjávarafurða þróist í takt við GVT að svo miklu leyti sem forsendur liggja fyrir um þróun hennar. Frá þeim tíma er reiknað með að vísitalan standi í stað til ársloka. Sýndar eru tvær sviðsmyndir vegna magnþróunar, annars vegar er gert ráð fyrir að aukning verði í takt við þróun fyrstu 8 mánuði ársins og hins vegar að hún verði í takt við aflaheimildaaukningu milli fiskveiðiáranna 2015/16 og 2016/17. Líklegt er að afkoman verði innan þessa bils.
  • Ljósmynd Hjörtur Gíslason

Tengdar færslur

thumbnail
hover

Dagbjartur Einarsson látinn

Dagbjartur Garðar Einarsson, fyrrverandi útgerðarmaður, skipstjóri og forstjóri Fiskaness hf., lést á hjúkrunarheimilinu Víðihlí...

thumbnail
hover

Marel kynnir afkomuna

Marel boðar til kynningarfundar með markaðsaðilum og fjárfestum, þar sem Árni Oddur Þórðarson, forstjóri og Linda Jónsdóttir fj...

thumbnail
hover

Valdimar farinn af stað á ný

Valdimar GK 195 sem í eigu Þorbjarnar hf , er loksins farinn af stað á ný eftir miklar endurbætur . Valdimar GK landaði í lok maí ...