Aflahlutdeild þeirra stærstu breytist lítið

Litlar breytingar eru á hvaða fyrirtæki eru með mesta aflahlutdeild frá því sams konar upplýsingar voru birtar í september  sl. í kjölfar úthlutunar aflamarks í upphafi nýs fiskveiðiárs. Eins og undanfarin ár eru HB Grandi og Samherji í tveimur efstu sætunum. HB Grandi er með um 9,8% af hlutdeildunum en var í september með 10,4%. Samherji er með 6,8%. Samanlagt ráða þessi tvö stærstu útgerðarfyrirtæki landsins því yfir 16,6% af hlutdeildunum í kvótakerfinu. Í 3. til  5. sæti eru  FISK-Seafood Sauðárkróki, Þorbjörn í Grindavík og Síldarvinnslan í Neskaupstað.

Þegar skoðuð er krókaaflahlutdeild útgerða þá er röðin á stærstu útgerðunum þannig að Grunnur ehf í Hafnarfirði með 4,6% krókaaflahlutdeildanna.  Í öðru og þriðja sæti eru Jakob Valgeir í Bolungarvík og Einhamar Seafood með  um 4,1% hvort útgerð.

Fiskistofa hefur eftirlit með því að yfirráð einstakra aðila yfir aflahlutdeildum fari ekki umfram þau mörk sem lög kveða á um. Í eftirfarandi töflum kemur fram staða aflaheimilda þeirra 100 útgerða sem réðu yfir mestum aflahlutdeildum 31. mars sl. eftir úthlutun aflamarks í deilistofnum á nýju almanaksári.  Hefð er fyrir að bíða eftir úthlutun í loðnu á útmánuðum til þess að áhrif hennar skili sér inn í útreikninganna.  Eins og alkunna er varð sú bið æði löng og árangurslaus að þessu sinnni. Sambærilegar upplýsingar koma einnig fram um þær 50 útgerðir sem ráða yfir mestum krókaaflahlutdeildum.

Á meðfylgjandi töflum eru hlutdeildir brotnar niður á kennitölur einstakra lögaðila, en ekki hefur farið fram skoðun á því hvort fyrirtæki teljist vera í eigu tengdra aðila skv. 13. gr. laga nr. 116/2006.  Fiskistofa skoðar slík möguleg tengsl aðila sérstaklega á grundvelli þessara gagna.

Aflahlutdeild 31. mars 2019 – 100 stærstu

Krókaaflahlutdeild  31. mars 2019 – 50 stærstu

Hér má sjá til samanburðar töflur frá september 2018 yfir þær útgerðir sem þá réðu yfir mestum aflaheimildum:

Aflahlutdeild 1. september 2018 – 100 stærstu

Krókaaflahlutdeild  1. september 2018 – 50 stærstu

Fjöldi útgerða sem ráða yfir hlutdeildum

Fiskistofa hefur fylgst með fækkun útgerða sem ráða yfir hlutdeildum undanfarin ár. Frá fiskveiðiárinu 2005/2006hefur þeim fækkað úr 946 í 446 nú í lok mars sl. eða um 500 útgerðir.  Handhafar bæði  aflamarkshlutdeilda og krókaaflamarkshlutdeilda eru hér taldir með.

Reglur og eftirlit með hámarkshlutdeildum

Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða má heildaraflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra eða tengdra aðila ekki fara yfir 12% af samanlögðu heildarverðmæti aflahlutdeilda allra tegunda. Þá má aflahlutdeild í þorski ekki fara yfir 12%. Í ýsu, ufsa, grálúðu, steinbít, síld og loðnu má hún ekki fara yfir 20% og í karfa ekki yfir 35%.

Heildarkrókaaflahlutdeild einstakra eða tengdra aðila má ekki fara yfir 5% af samanlögðu heildarverðmæti krókaaflahlutdeilda. Þá má krókaaflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra eða tengdra aðila ekki fara yfir 4% í þorski og 5% í ýsu.

Fjórar útgerðir fara lítillega yfir hámarkshandhöfn á krókaaflahlutdeildum í þorski að þessu sinni. Það sem þær fara umfram 4% hámarkið hver um sig  er á bilinu 0,005 til 0,007 prósentustig. Fyrirtækin hafa  ákveðinn frest til að leiðrétta þá stöðu og mun Fiskistofa fylgja því máli eftir í samræmi við reglur þar um.

 

Tengdar færslur

thumbnail
hover

Uppskrift númer 305

Þorskurinn getur þvælst fyrir á stundum. Það er ekki alltaf auðvelt að sækja hann vegna veðurs og hann getur vafist fyrir í vinns...

thumbnail
hover

Geir bóndi sá eftirminnilegasti

Maður vikunnar er frá Malarrifi og er sjómaður á aflafleyinu Bárði SH 81. Hann stundar þar netaveiðar undirstjórn föður síns, e...

thumbnail
hover

Tilviljun að hafa lifað af

Í nýjasta tölublaði tímaritsins Ægis er viðtal við Eyþór Björnsson, fiskistofustjóra, sem lenti í þremur slysum á sjómannsfe...